چند نکته در مورد اسکیت کردن پایه

1- هنگامی که می خواهید با ترمز اسکیت توقف کنید احساس می کنید در حال سقوط به پشت هستید:

دستها را بالا و مقابل بدنتان نگه دارید.این کار برای جبران تکیه بدن به عقب کمک می کند.

 

2- هنگام متوقف شدن با ترمز اسکیت، حول ترمز چرخش می کنید:

حالت بدن شما خیلی پهن است . اسکیتی که ترمز می کند را مستقیم نگه دارید.

 

3- در توقف T هنگامی که به اسکیت باز دارنده فشار می آورید می چرخید:

اسکیت بازدارنده در حالت زاویه 90 درجه نیست. اسکیتی که در پشت بدن قرار می دهید دقیقا با پای جلویی زاویه 90 درجه داشته باشد.بدن به سمت جلو باشد نه پهلو

 

4-عدم تعادل روی اسکیت سر:

احتمالا وضعیت بدن شما خیلی بازاست در نتیجه نمی توانید اسکیت سر را زیر بدن بیاورید.  تا مرکز ثقل روی اسکیت بیافتد. برای اصلاح روی سطح ناهموار بایستید و یک اسکیت را 5 سانتیمتر بالا بیاورید و روی یک پا تعادل را حفظ کنید.

 

5- تعادل ندارید و هنگام سر خوردن به سمت جلو یا عقب می افتید:

احتمالا در حالت موازی یک پا را جلوتر قرار نمی دهید تمرین حالت طولی باز (قیچی )

را انجام دهید.

 

6- تعادل ندارید و حالت ایستادن شما سخت وخشک است:

آرامش داشته باشید مچ پا و زانو ها را خمیده به سمت جلو نگه دارید وزن بدن را روی هر دو پا قرار دهید.

 

7-گاهی هنگام اسکیت کردن احساس می کنید اسکیتها جلو تر از شما هستند:

علت آن یا به دلیل عقب افتادن وزن بدنتان است یا دستها در پشت بدن تاب می خورند و یا زانوها و قوزک پا به جلو خم نشده است.

برای اصلاح، نحوه حرکت دستها را اصلاح کنید. پاها را خم کنید به طوری که فشارزبانه کفش روی  ساق پا را حس کنید. اسکیتها رابرای پایداری بیشتر به حالت طولی باز قرار دهید.

/ 0 نظر / 20 بازدید